Skip to main content

Configurarea descrierilor obiectelor în diferite contexte

By 30/05/2019June 28th, 2019Article, NetStork, New functionality

Descrierea unui obiect poate fi diferită în hartă, în ierarhie, sau, de exemplu în reprezentarea schematică a obiectului respectiv. Utilizatorul are control complet  și definește într-un template informațiile (atributele) pe care le dorește vizibile în fiecare context. Descrierea obiectului poate astfel conține valori ale atributelor sale, atribute ale obiectelor asociate sau chiar rezultate ale anumitor funcții aplicate obiectelor/atributelor.

În plus, noul modul pentru configurarea descrierii obiectelor, mai permite:

  • Schimbarea globală a numelor de tabele / obiecte utilizate în aplicație. Dacă până acum redenumirea obiectelor nu era posibilă, noul modul permite în acest moment schimbarea numelor (.de exemplu din “ODF Shelf” în “Conector Optic” etc).
  • Determinarea ordinii din liste a obiectelor prin definirea unei reguli de sortare, atât sortarea alfabetică, cât și sortarea numerică fiind posibile.

În cazul sortării numerice au fost adăugate funcții speciale pentru a defini reguli mai complexe de sortare a obiectelor. De exemplu, dacă numerotăm porturile cu prefixele A și B și dorim ca acestea să fie afișate în ordine crescătoare pe lista și ca porturile cu prefixul A să fie afișate primele, atunci vom folosi următoarea expresie:

{ ToNumber(Replace(label, ‘B’, ‘1000’)) }