Ce este și cum funcționează NetStork?

Aplicația NetStork poate fi utilizată și pentru inventarierea rețelelor de telecomunicații de cupru, fibră și FTTH. Totodată poate stoca toate elementele de infrastructură.Cu ajutorul NetStork utilizatorul poate colecta datele direct din teren (aplicația funcționează și pe tablete) dar se poate utiliza și la birou. Datele colectate sunt stocate într-o bază de date sau, dacă aplicația este utilizata în teren, datele se vor stoca în fișiere XML.

 

Ca și aplicație pentru inventarierea rețelelor, NetStork permite modelarea și maparea întregii infrastructuri a unei rețele de telecomunicații:

Infrastructură – rute aeriene, subterane, stâlpi, camere de tragere
Profil secțiune canalizație – conducte, tuburi, tubete, microtubete
Rețele FTTH, fibră optică, cupru, radio
Reprezentare schematică a rețelelor în interiorul clădirilor

Funcționalități principale

Vizualizarea și editarea elemetelor de rețea în mod grafic:

 • Măsurarea traseelor conductelor

 • Determinarea profilelor secțiunilor conductelor cu informații referitoare la ocuparea acestora

 • Localizarea căminelor, stâlpilor, clădirilor și cabinetelor stradale

 • Adăugarea de atribute

 • Prezentarea canalizației pe trei nivele de detaliere

Modelarea resurselor rețelelor de fibră optică în ceea ce privește:

 • Cabluri de fibră optică

 • Conectori optici

 • Cabinete de distribuție ODF

 • Conectarea fibrelor optice în joncțiuni

 • Utilizarea fiecărei fibre optice

 • Crearea și generarea de scheme de conectivitate ale rețelei optice

Reprezentarea informațiilor în interiorul clădirilor:

 • Plan etaje clădire

 • Schema rețelei în interiorul clădirii

 • Localizarea ODF-urilor

 • Prezentarea schemelor clădirii în format raster sau DXF

Alte caracteristici:

 • Monitorizarea serviciilor de-a lungul cablurilor sau fibrelor individuale, cât și evidențierea elementelor de infrastructură)

 • Căutare avansată a elementelor de rețea în funcție de valorile atributelor acestora

 • În modul editare aplicația va propune automat pașii urmatori

 • Salvarea istoricului adăugării de caracteristici la obiecte

 • Posibilitatea de a genera rapoarte pentru anumite obiecte inventariate

 • Posibilitatea de a tipări hărți cu rețeaua la diferite nivele de detaliu

Interfață ergonomică

Interfața ergonomică a aplicației vă permite să atingeți o înaltă performanță atât la introducerea datelor cât și la operațiuni intuitive în timpul colectării datelor în teren. Interfața grafică a aplicației este echipată cu un sistem inteligent de predicție a pașilor următori de efectuat în cadrul operațiunilor curente și viitoare. Mai mult decât atât, aplicația vă ajută la lucrul cu elemente individuale de rețea furnizându-vă și aici pașii urmatori de urmat, restrânși în funcție de elementul preselectat.

Date

Elementelor individuale de rețea li se pot asigna fotografii preluate în timpul inspecției din teren sau orice alt document/fișier (exemplu: descrieri, documentația actuală a construcției etc.).

La colectarea datelor aplicația verifică dacă obiectele au fost introduse corect: această verificare poate fi realizată pe o zonă definită în hartă (exemplu: zona proprie de lucru) sau pe toată baza de date.

NetStork vă permite modelarea grafică a conexiunilor fibrelor în conectorii optici cât și conectivitatea port la port.

Pe baza modelului de rețea, conectivității și a datelor introduse se generează automat diagrama logică la nivel de fibra optică individuală.

.

Hărți și GPS

NetStork permite importul de fișiere de tip raster sau fișiere vectorizate de tip DXF. De asemenea, se poate integra și cu servicii de hărți online (Google Maps, OpenStreetMap etc).

Cu ajutorul GPS-ului puteți plasa un obiect pe hartă preluând poziția direct din teren la realizeaza colectării de date.

Beneficii

Colectarea rapidă a datelor de rețea direct in teren

35%

În comparație cu documentarea pe hârtie și gestionarea datelor în formate XLS/CAD rezultă o îmbunătățire considerabilă a calității și consistenței datelor de rețea

60%

Informații actualizate și complete referitoare la infrastructura de telecomunicații, disponibile atât pe dispozitivele mobile cât și pe desktop

100%